Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 9. do 23. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 9. do 23. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

9.30

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

18.00

Za + Ludmily Chytilovu a Štěpánkovu, jejich manžely a duše v očistci

Po

17.9.

 

18.00

Za + manžele Tomečkovy, živou a + rodinu a za pomoc a ochranu Boží

Út

18.9.

 

6.30

 

St

19.9.

 

18.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

Čt

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

7.30

Za šťastnou cestu do Norska i zpět pro spolek rybářů

21.9

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7.30

Za živou a + rodinu Olšovskou a Krajčovu

15.00

Za Charitu, její pracovníky a klienty

18.00

Za + Františku Jančíkovou a duše v očistci

So

22.9.

 

7.30

Na poděkování za 60 let společného života

Ne

23.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy, + sestru Marii Michalíkovou a živou rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a + Boženu Nedbalovou

 • Od zítřka začínáme učit náboženství dle rozvrhu, který visí na nástěnkách i na internetových stránkách farnosti.
 • Ve středu bude mít na faře od 17 hod. zkoušku schola. Zveme všechna děvčata, která mají chuť zpívat při mši svaté.
 • Ve středu po mši svaté bude první příprava na 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek v 18 hod. bude slavena mše svatá ve starém ritu ve farním kostele.
 • V pátek budou mít první schůzku ministranti od 16.30 hod. v domě U sv. Martina.
 • U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly bude slavena mše svatá za Charitu a její pracovníky a klienty v pátek v 15 hod. v kostele u sv. Anny.
 • V pátek po večerní mši svaté zveme mládež a starší kluky ministranty na společné setkání do domu U sv. Martina!
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Obchůdek Naděje v domě U sv. Martina nabízí různé křesťanské stolní kalendáře.
 • Orel jednota Holešov pořádá v pátek 28. září od 9 hod. svatováclavský turnaj v malé kopané na Orelském hřišti v Holešově. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
 • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.
 • V sobotu 20. října se v Kroměříži na AG bude konat konference „50 let Humanae Vitae“ o rodině. Na tuto konferenci je nutné se přihlašovat. Podrobnosti najdete na plakátku.