Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 23. 9. do 30. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 23. 9. do 30. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

23.9.

25. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Krmencovu

Po

24.9.

 

-

 

Út

25.9.

 

-

 

St

26.9.

 

-

 

Čt

27.9.

památka sv. Vincence z Paula, kněze

17.00

Za rodinu Dostálovu a Michalíkovu

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a olomoucké arcidiecéze

-

 

So

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

-

 

Ne

30.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za + Františka Foukala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Ve středu je v naší farnosti adorační den. Budeme se modlit za naši farnost, diecézi a bohoslovce, kteří na nás v ten den budou také pamatovat. Prosím, udělejte si čas a napište se na adorační službu. Adorace začne ve farním kostele po ranní mši sv. a bude zakončena před večerní mší.
  • Ve čtvrtek vás srdečně zveme na koncert Holešovského komorního orchestru, který začne v 18 hod. v kostele sv. Anny.
  • Orel jednota Holešov pořádá v pátek od 9 hod. svatováclavský turnaj v malé kopané na Orelském hřišti v Holešově. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.
  • V sobotu 20. října se v Kroměříži na AG bude konat konference „50 let Humanae Vitae“ o rodině. Na tuto konferenci je nutné se přihlašovat. Podrobnosti najdete na plakátku.