Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 9. do 30. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 9. do 30. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy, + sestru Marii Michalíkovou a živou rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a + Boženu Nedbalovou

Po

24.9.

 

18.00

Za + sourozence, rodiče a duše v očistci

Út

25.9.

 

6.30

 

St

26.9.

 

7.30

Na poděkování za 60 let společného života manželů Michalíkových

18.00

Za + Miladu a Karla Schindlerovy a duše v očistci

Čt

27.9.

památka sv. Vincence z Paula, kněze

7.30

 

17.00

Za starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

28.9

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a olomoucké arcidiecéze

8.00

 

18.00

Na poděkování za 50 let manželství

So

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7.30

Za + Františka Šálka, manželku a děti

Ne

30.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miladu a Vladimíra Zapletalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Františka Pálku, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Annu a Václava Juřenovy, syna Josefa, živou a + rodinu

18.00

Za + Josefa Krejčího, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti, především na opravu věže na kapli sv. Martina, která už brzy bude instalovaná na své místo.
  • Ve středu je v naší farnosti adorační den. Budeme se modlit za naši farnost, diecézi a bohoslovce, kteří na nás v ten den budou také pamatovat. Prosím, udělejte si čas a napište se na adorační službu. Adorace začne po ranní mši sv. a bude zakončena před večerní mší.
  • Ve čtvrtek bude mimořádně slavena mše svatá v 17 hod. ve farním kostele. Poté vás srdečně zveme na koncert Holešovského komorního orchestru, který začne v 18 hod. v kostele sv. Anny. Adorace v kapli sv. Martina nebude.
  • Orel jednota Holešov pořádá v pátek od 9 hod. svatováclavský turnaj v malé kopané na Orelském hřišti v Holešově. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Ing. Aleš Cahlík z Holešova a Bc. Marie Procházková z Jankovic.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.
  • V sobotu 20. října se v Kroměříži na AG bude konat konference „50 let Humanae Vitae“ o rodině. Na tuto konferenci je nutné se přihlašovat. Podrobnosti najdete na plakátku.