Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30. 9. do 7. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30. 9. do 7. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za + Františka Foukala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Po

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

-

 

Út

2.10.

památka svatých andělů strážných

-

 

St

3.10.

 

-

 

Čt

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

17.00

Za živou a + rodinu Novákovu a Gazdošovu

5.10.

První pátek v měsíci

-

 

So

6.10.

 

-

 

Ne

7.10.

27. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli se konají všetulské hody. Mši svatou ve 12 hod. ve Všetulích bude sloužit Mons. Jan Graubner, který zároveň požehná nově postavenou zvonici. Odpoledne bude bohatý program ve všetulském parku, od 15 hod. žehnání zvířat.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.