Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 9. do 7. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 9. do 7. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miladu a Vladimíra Zapletalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Františka Pálku, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Annu a Václava Juřenovy, syna Josefa, živou a + rodinu

18.00

Za + Josefa Krejčího, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

Po

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

18.00

Za + Marii a Františka Zámečníkovy, dceru Annu a živou rodinu

Út

2.10.

památka svatých andělů strážných

6.30

 

St

3.10.

 

18.00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání

Čt

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

7.30

Za + Kamilu Mlodzikovou, obrácení syna Aleše a duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.10

První pátek v měsíci

7.30

Za + Jiřinu a Františka Ponížilovy a živou rodinu

18.00

Za + Lucii Šrucovou

So

6.10.

 

7.30

 

Ne

7.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy a Annu Pospíšilovou

8.00

Za + rodiče Vaňharovy a duše v očistci

9.30

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu a Matelovu

12.00

VŠETULY – Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za + manžela, Olgu, jejich rodiče a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 23.230 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • Setkání Mariánského večeřadla v tuto sobotu nebude.
  • Příští neděli se konají všetulské hody. Mši svatou ve 12 hod. ve Všetulích bude sloužit Mons. Jan Graubner, který zároveň požehná nově postavenou zvonici. Odpoledne bude bohatý program ve všetulském parku, od 15 hod. žehnání zvířat.
  • Od podzimu tohoto roku začne další příprava na udělení svátosti biřmování. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se prosím osobně u otce děkana. K biřmování může přistoupit pokřtěný katolík starší 18 let. Možné je také přihlásit se k přípravě na křest nebo první svaté přijímání.