Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 7. 10. do 14. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 7. 9. do 14. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

7.10.

27. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

8.10.

 

-

 

Út

9.10.

 

-

 

St

10.10.

 

-

 

Čt

11.10.

 

17.00

Za + Josefa Vaňharu, rodiče, Emu Lerchovou a duše v očistci

12.10.

 

-

 

So

13.10.

 

-

 

Ne

14.10.

28. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Tomšíkovu a Fuksovu

  • Dnes se konají všetulské hody. Mši svatou ve 12 hod. ve Všetulích bude sloužit Mons. Jan Graubner, který zároveň požehná nově postavenou zvonici. Odpoledne bude bohatý program ve všetulském parku, od 15 hod. žehnání zvířat.
  • Setkání seniorů bude přesunuto na středu 24. října, kdy nás navštíví P. Pavel Michalec.
  • Zveme všechny, kteří odevzdali přihlášku k přípravě na svátost biřmování (a také ty, kteří ji ještě nestihli neodevzdat), na společné setkání v pátek v 19 hod. U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům!
  • Charita Holešov pořádá v týdnu od 22. do 26. října v době od 8 do 16 hod. humanitární sbírku šatstva. Oblečení a další věci, které už nepotřebujete, můžete odevzdat u zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově.