Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 10. do 14. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 10. do 14. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy a Annu Pospíšilovou

8.00

Za + rodiče Vaňharovy a duše v očistci

9.30

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu a Matelovu

12.00

VŠETULY – Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za + manžela, Olgu, jejich rodiče a duše v očistci

Po

8.10.

 

18.00

Za + Josefa Fridricha, rodiče Fridrichovy, Chlápkovy, živou a + rodinu

Út

9.10.

 

6.30

Za + rodinu Bartoškovu

St

10.10.

 

18.00

Na poděkování za 35 let společného života s prosbou o Boží požehnání

Čt

11.10.

 

7.30

 

12.10

 

7.30

 

18.00

 

So

13.10.

 

7.30

Za + Jaromíra Filipíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

14.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a za živou a + rodinu

8.00

Za + manžela Vladimíra Kašpárka, dvoje rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

  • Děkujeme dárci za 10.000 Kč na opravu věže kaple sv. Martina. Upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes se konají všetulské hody. Mši svatou ve 12 hod. ve Všetulích bude sloužit Mons. Jan Graubner, který zároveň požehná nově postavenou zvonici. Odpoledne bude bohatý program ve všetulském parku, od 15 hod. žehnání zvířat.
  • Setkání seniorů bude přesunuto na středu 24. října, kdy nás navštíví P. Pavel Michalec.
  • Zveme všechny, kteří odevzdali přihlášku k přípravě na svátost biřmování (a také ty, kteří ji ještě nestihli neodevzdat), na společné setkání v pátek v 19 hod. U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům!
  • Příští neděli bude obchůdek Naděje prodávat u kostela stolní kalendáře, kancionály a další pěkné věci.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Charita Holešov pořádá v týdnu od 22. do 26. října v době od 8 do 16 hod. humanitární sbírku šatstva. Oblečení a další věci, které už nepotřebujete, můžete odevzdat u zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově.