Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 10. do 21. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 10. do 21. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.10.

28. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a za živou a + rodinu

8.00

Za + manžela Vladimíra Kašpárka, dvoje rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

Po

15.10.

památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

18.00

Za + rodinu Mrázkovu a + syna Adama Kubáče

Út

16.10.

 

6.30

 

St

17.10.

památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.00

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

Čt

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

7.30

 

19.10

 

7.30

Za + Leo Bankela, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o požehnání, za živou a + rodinu

So

20.10.

 

7.30

 

Ne

21.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

8.00

Za + Emila Křížka, syna Jarka, bratra Stanislava, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Josefa a Boženu a duše v očistci

18.00

Za Ing. Jana Formánka a jeho manželku Ivanu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Děkujeme všetulským občanům za dar 8.650 Kč na opravu věže kaple sv. Martina.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude slavena mše svatá ve starém ritu (tridentská mše sv.) ve farním kostele.
  • Příští neděli bude sbírka na misie.
  • Charita Holešov pořádá v týdnu od 22. do 26. října v době od 8 do 16 hod. humanitární sbírku šatstva. Oblečení a další věci, které už nepotřebujete, můžete odevzdat u zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově.