Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 21. 10. do 28. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 21. 10. do 28. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

21.10.

29. neděle v mezidobí

11.00

Za + Vojtěcha a Dobroslavu Adamíkovy

Po

22.10.

 

-

 

Út

23.10.

 

-

 

St

24.10.

 

-

 

Čt

25.10.

 

17.00

Za živou a + rodinu Gajovu a Zavřelovu

26.10.

 

-

 

So

27.10.

 

-

 

Ne

28.10.

30. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Dorazínovu

  • Dnes je sbírka na misie.
  • Od zítřka se koná humanitární sbírka šatstva u zahrádkářů na Dlažánkách. Pracovnice Charity budou přítomny od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.
  • Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě za naše rodiny a za farnost v úterý od 18 hod. do kaple sv. Martina.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Nejen o pastoraci v Čechách bude vyprávět P. Pavel Michalec.
  • Od 25. října do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.