Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 10. do 28. 10. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 10. do 28. 10. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

8.00

Za + Emila Křížka, syna Jarka, bratra Stanislava, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Josefa a Boženu a duše v očistci

18.00

Za Ing. Jana Formánka a jeho manželku Ivanu

Po

22.10.

 

18.00

 

Út

23.10.

 

6.30

 

St

24.10.

 

18.00

Za + Emilii Vrlovou, živou a + rodinu

Čt

25.10.

 

7.30

 

26.10

 

7.30

Za + rodiče Běhalovy a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Teteru a + rodiče

So

27.10.

 

7.30

 

Ne

28.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za nemocnou Michalku Láníkovou a rodinu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za + Františka Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za + manžele Janečkovy, rodiče, Zdeňka a celou rodinu

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 26.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na misie.
  • Od zítřka se koná humanitární sbírka šatstva u zahrádkářů na Dlažánkách. Pracovnice Charity budou přítomny od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.
  • Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě za naše rodiny a za farnost v úterý od 18 hod. do kaple sv. Martina.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Nejen o pastoraci v Čechách bude vyprávět P. Pavel Michalec.
  • Od 25. října do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.