Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 10. do 4. 11. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 10. do 4. 11. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za nemocnou Michalku Láníkovou a rodinu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za + Františka Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za + manžele Janečkovy, rodiče, Zdeňka a celou rodinu

Po

29.10.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Út

30.10.

 

6.30

Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Zielinskou a Koschatzkou

St

31.10.

 

18.00

Za zdraví a Boží požehnání pro živou a + rodinu Murinovu a děti s rodinami

Čt

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

7.30

Za + Aloise a Marii Pospíšilíkovy z Tučap a živou rodinu

18.00

 

2.11

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.30

 

18.00

Za + farníky a občany holešovské farnosti

So

3.11.

 

7.30

 

Ne

4.11.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + Olgu Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

  • Minulou neděli jsme při sbírce na misie vybrali celkem 35.150,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek budou mše sv. ve farním kostele.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek bude farní knihovna zavřená.
  • Příští neděli bude v 15 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích.
  • Příští neděli je sbírka na Charitu.
  • Do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.