Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 11. do 11. 11. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 11. do 11. 11. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.11.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + Olgu Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

Po

5.11.

 

18.00

 

Út

6.11.

 

6.30

Za + sourozence Kocianovy

St

7.11.

 

18.00

Za + Josefa Mikulku, manželku Marii, živou a + rodinu z Martinic

Čt

8.11.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

9.11

svátek Posvěcení lateránské baziliky

7.30

Za Boží pomoc a ochranu pro nemocného manžela

18.00

Za živou a + rodinu Pilařovu

So

10.11.

památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7.30

Za nemocnou Viktorku a její uzdravení

Ne

11.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za Stanislava Lochmana, Tomáše Lochmana, rodinu Lochmanu a Hrdličkovu

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy a Jiřího Sedlmaiera a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

13.00

Za živé a + válečné veterány

18.00

Za + manželku Martu Navrátilovou a Antonína Reimera

  • Dnes je sbírka na Charitu.
  • Dnes v 15 hod. bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích.
  • Do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
  • Příští neděli bude mimořádně mše svatá ve 13 hod. v kapli sv. Martina. Po mši půjde průvod včele se sv. Martinem na náměstí, kde bude žehnání svatomartinského vína.
  • Příští neděli v 15.30 hod. bude v domě U sv. Martina vyprávět o misii v Zambii Kateřina Janečková. Srdečně Vás zveme!
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na první děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 30.11. na faře v Bystřici pod Hostýnem v 19.00 hod (po mši svaté, která je v 17.30). Budeme moc rádi, když společně strávíme hezké chvíle, seznámíme se a něco si i zahrajeme. Více informací na plakátcích nebo na tel. čísle 775 517 671 (Petra Slámková). Těšíme se na vás!
  • Velké poděkování patří naší farnici za opravu a nové obaly kancionálů. Pán Bůh zaplať za pomoc!
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.