Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 11. do 18. 11. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 11. do 18. 11. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za Stanislava Lochmana, Tomáše Lochmana, rodinu Lochmanu a Hrdličkovu

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy a Jiřího Sedlmaiera a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

13.00

Za živé a + válečné veterány

18.00

Za + manželku Martu Navrátilovou a Antonína Reimera

Po

12.11.

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

18.00

 

Út

13.11.

památka sv. Anežky České, panny

6.30

Za + rodinu Staňkovu a duše v očistci

St

14.11.

 

18.00

Za Stanislava, rodiče Jarmilu a Zdeňka, bratra Zdeňka, Michaelu Fialovou, živou a + rodinu

Čt

15.11.

 

7.30

 

16.11

 

7.30

Za + Josefa a Ludmilu Krejčí

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání

So

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7.30

 

Ne

18.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu a Fárovu

8.00

Za + Josefa Souška, rodiče z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu

9.30

za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za + Marii Matelovou

  • Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali celkem 19.775,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne bude mimořádně mše svatá ve 13 hod. v kapli sv. Martina. Po mši půjde průvod včele se sv. Martinem na náměstí, kde bude žehnání svatomartinského vína.
  • Odpoledne si můžete přijít poslechnout vyprávění misionářky Kateřiny Janečkové o Zambii. Beseda začne v 15.30 hod. U sv. Martina. Srdečně Vás zveme!
  • Ve středu budou mít setkání senioři v 15.30 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude mše svatá ve starém ritu ve farním kostele.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na první děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 30. listopadu na faře v Bystřici pod Hostýnem v 19.00 hod. Podrobnosti najdete na plakátku.