Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. 11. do 25. 11. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 18. 11. do 25. 11. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu a Fárovu

8.00

Za + Josefa Souška, rodiče z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu

9.30

za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za + Marii Matelovou

Po

19.11.

 

18.00

Za + rodiče Marii a Oldřicha Krajčovy

Út

20.11.

 

6.30

Za + manžele Kopačkovy a duše v očistci

St

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18.00

Za + Janu Hrdličkovou, rodiče z obou stran a živou rodinu

Čt

22.11.

památka sv. Cecílie, panny a mučednice

9.00

Za + kněze, zvláště za kněze děkanátu Holešov

23.11

 

7.30

Za + rodiče, sestru, bratra, švagrovou a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Hýžu, rodiče, bratra Jana a živou rodinu

So

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

7.30

 

Ne

25.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

7.00

Za + Zdeňka Košinu, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za mládež ze Žop, živé a + občany a duše v očistci

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za + Olgu Navrátilovou, Marii Michalíčkovou a Jana Kamence

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Děkujeme štědrým dárcům za celkový dar 21.421,- Kč.
  • Ve čtvrtek bude mimořádně mše svatá až v 9 hod. ve farním kostele.
  • Prosíme zástupce obcí, aby v tomto týdnu nahlásili ve farní kanceláři úmysly za občany na příští rok.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na první děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 30. listopadu na faře v Bystřici pod Hostýnem v 19.00 hod. Podrobnosti najdete na plakátku.