Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 11. do 2. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 11. do 2. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

7.00

Za + Zdeňka Košinu, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za mládež ze Žop, živé a + občany a duše v očistci

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za + Olgu Navrátilovou, Marii Michalíčkovou a Jana Kamence

Po

26.11.

 

18.00

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu a duše v očistci

Út

27.11.

 

6.30

Za + rodiče Bolkovy a jejich rodiče

St

28.11.

 

18.00

Za + Olgu Kolářovou a Františka Jurčíka

Čt

29.11.

 

7.30

 

30.11

svátek sv. Ondřeje, apoštola

7.30

Za + Františka Teplíčka

18.00

Za + Terezku Solařovou, Boží pomoc a ochranu pro její maminku

So

1.12.

 

7.30

Za + rodiče Marii a Václava Dvořákovy, + bratra Václava a živou rodinu

Ne

2.12.

1. neděle adventní

7.00

Za + Růženu a Aloise Němcovy z Tučap, dceru Janu, zetě Rudolfa, živou a + rodinu

8.00

Za + Kamila Dostála, + rodiče Fuksovy a živou rodinu Dostálovu

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíka, jejich rodiče, duše v očistci a živou rodinu

18.00

Za + Metoděje Koutného, živou manželku a rodinu Mazurovu

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 24.070,- Kč. Dárci přispěli navíc darem 3.000 Kč. Všem dárcům ať jejich štědrost Pán odmění!
  • Centrum pro rodinu Vás zve k modlitbě za naše rodiny v úterý v obvyklém čase od 18 do 19 hod. v kapli sv. Martina.
  • V pátek od 15.30 hod. si můžete v domě U sv. Martina vytvořit adventní věnec. Chvojí je zajištěno, přineste si své ozdoby.
  • Pro mládež celého našeho děkanátu je připraveno spolčo, které se bude konat v pátek v Bystřici p. Host. na faře. Začíná se v 19 hod. Podrobnosti najdete na plakátku.
  • V sobotu od 15.30 hod. budou požehnány adventní věnce. Poté bude následovat koncert Holešovského komorního orchestru a našeho chrámového sboru. S orchestrem vystoupí jako sólista také náš farník Antonín Laciga ml.
  • Charita Holešov nabízí dvě pracovní místa do střediska Charitní pečovatelské služby, na pozici pečovatel/ka. Pro práci je nezbytné mít minimálně kurz pracovníka v sociálních službách podle platných předpisů, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC a zkušenosti s prací se seniory a postiženými lidmi. Více  a bližší informace na plakátku, kde jsou také příslušná telefonní čísla a kontakty.