Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 2. 12. do 9. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 2. 12. do 9. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

2.12.

1. neděle adventní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

3.12.

památka sv. Františka Xaverského

-

 

Út

4.12.

 

-

 

St

5.12.

 

-

 

Čt

6.12.

 

17.00

Za + manžele Josefa a Libu Miklíkovy, za + rodinu a duše v očistci

7.12.

První pátek v měsíci

-

 

So

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

-

 

Ne

9.12.

2. neděle adventní

11.00

Za + rodinu Konečnou, Holzmanovu, Břetislava Javoru a Boží ochranu pro živou rodinu Javorovu a Sovadinovu

  • Zapisujeme úmysly na příští rok.
  • Ve čtvrtek od 17 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.