Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 12. do 9. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 12. do 9. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.12.

1. neděle adventní

7.00

Za + Růženu a Aloise Němcovy z Tučap, dceru Janu, zetě Rudolfa, živou a + rodinu

8.00

Za + Kamila Dostála, + rodiče Fuksovy a živou rodinu Dostálovu

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíka, jejich rodiče, duše v očistci a živou rodinu

18.00

Za + Metoděje Koutného, živou manželku a rodinu Mazurovu

Po

3.12.

památka sv. Františka Xaverského

6.30

 

18.00

Za + rodinu Plachou, Bakalíkovu, živou rodinu a duše v očistci

Út

4.12.

 

6.30

Za Josefa a + Annu

St

5.12.

 

6.30

Za živou a + rodinu Machálkovu

18.00

 

Čt

6.12.

 

6.30

Za + manžele Zuzanu a Františka Bartoškovy

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

7.12

První pátek v měsíci

6.30

Za + Ludmilu Olšovskou a živou rodinu

18.00

Za + Otylku Maceškovou

So

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

7.30

Za + Josefa Přikryla, manželku, dcery a vnučky

Ne

9.12.

2. neděle adventní

7.00

 

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

 

  • Od zítřka začínají roráty – každý všední den v 6.30 hod. Děti jsou po mši sv. zvány na snídani.
  • Od zítřka si můžete nechat zapsat úmysly na mše svaté v příštím roce. Zapisovat budeme ve farní kanceláři od 8 hod.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na adorační službu.
  • V pátek od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a v Přílepích. Bude to už předvánoční návštěva nemocných. Kdo by ještě chtěl nahlásit své nemocné ať to učiní ve farní kanceláři.
  • V sobotu 15. prosince budeme udělovat svátost pomazání nemocných při mši sv. v 15 hod. Prosím, zapište se na připravený seznam. Pomozte méně pohyblivým dopravit se na tuto mši svatou. Pokud máte ve svém okolí nemocného člověka, který již není schopen přijít do kostela, domluvte mu před Vánocemi návštěvu kněze.
  • Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo má na své zahradě jehličnatý strom a je ochotný jej věnovat do kostela k jesličkám, ať nechá kontaktní údaje na faře, nebo se přímo domluví se strýcem Olinem (tel. 774 186 003). Z organizačních důvodů dejte vědět co nejdříve, ideálně do 14. prosince. Uřezání i odvoz zajistíme.
  • S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2019 se obracíme na vás, farníky z Holešova a prosíme o vaši pomoc. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých, coby vedoucího skupinky. Čím více vedoucích se nám podaří sehnat, tím kratší  trasy budou k chození. Celkem je zapotřebí 33 dobrovolníků pro lokalitu Holešov bez spádových obcí. Když se najde aspoň polovina z řad farníků, budeme rádi. TKS 2019 se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019!!! Nahlašovat se můžete telefonicky nebo přes email, oba kontakty jsou na plakátku. Děkujeme za vaši ochotu.