Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 12. do 16. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 12. do 16. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.12.

2. neděle adventní

7.00

Za Romana Jurčíka, bratra Milánka, rodiče Juříkovy a duše v očistci

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Vyňuchalovu, Bílkovu a Nedbalovu

Po

10.12.

 

6.30

 

Út

11.12.

 

6.30

 

St

12.12.

 

6.30

Za + Marii Došlíkovou a její vnučku Simonu

18.00

Za přímluvu a pomoc Panny Marie za uzdravení vnučky Simonky

Čt

13.12.

památka sv. Lucie, panny a mučednice

6.30

Za živou a + rodinu Jurčovu

14.12

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

6.30

Za živou a + rodinu Reimerovu

18.00

Na poděkování za všechny dary a Boží pomoc v průběhu 50 let manželství s prosbou o další milosti a požehnání pro celou rodinu

So

15.12.

 

15.00

Za nemocné

Ne

16.12.

3. neděle adventní

7.00

Za živou a + rodinu Kolářovu a Vaňharovu a duše v očistci

8.00

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu a ochranu Panny Marie

9.30

Za + syna Miroslava, živou rodinu a duše v očistci

18.00

 

  • Dnes odpoledne se v kině Svět bude konat Mikulášská besídka pro děti. Srdečně vás zveme! Začátek je ve 14.30 hod. Těšit se můžete mimo jiné na pohádku O červené Karkulce v podání říše loutek Kroměříž.
  • Zítra večerní mše svatá nebude.
  • Ve středu budou mít setkání seniory. O adventních a vánočních zvycích ve starém Holešově přijde vyprávět Ing. Karel Bartošek.
  • 0d čtvrtka začne zpovědní týden. Zpovídat budeme každý všední den od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků najdete na nástěnce.
  • Ve čtvrtek bude v 18 hod. tridentská mše svatá.
  • V sobotu budeme udělovat svátost pomazání nemocných při mši sv. v 15 hod. Prosím, zapište se na připravený seznam. Pomozte méně pohyblivým dopravit se na tuto mši svatou. Od 14 hod. bude pro nemocné, kteří se v týdnu nedostanou, příležitost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo má na své zahradě jehličnatý strom a je ochotný jej věnovat do kostela k jesličkám, ať nechá kontaktní údaje na faře, nebo se přímo domluví se strýcem Olinem (tel. 774 186 003). Z organizačních důvodů dejte vědět co nejdříve, ideálně do 14. prosince. Uřezání i odvoz zajistíme.