Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 12. do 23. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 12. do 23. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.12.

3. neděle adventní

7.00

Za živou a + rodinu Kolářovu a Vaňharovu a duše v očistci

8.00

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu a ochranu Panny Marie

9.30

Za + syna Miroslava, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za dobrodince našeho kostela

Po

17.12.

 

6.30

 

18.00

Za + Bohumilu Kojeckou z Ludslavic

Út

18.12.

 

6.30

 

St

19.12.

 

6.30

Za Boží ochranu a pomoc pro těžce nemocného

18.00

Na poděkování za uzdravení syna a vnuka

Čt

20.12.

 

6.30

 

21.12

 

6.30

Na úmysl dárce

18.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu a Lochmanovu

So

22.12.

 

7.30

 

Ne

23.12.

4. neděle adventní

7.00

 

8.00

Za skauty

9.30

Za živou a + rodinu Andrýskovu, Vavrušovu a + manžela

18.00

Za dobrodince našeho kostela

  • Děkujeme dárci za příspěvek na opravy ve farnosti ve výši 30.000 Kč.
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes večer v 18.00 hodin jste srdečně zváni na setkání u adventního věnce ve Všetulích u zvonice.
  • Příležitost ke svátosti smíření bude do čtvrtka od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. Ve středu bude ještě mimořádná příležitost po večerní mši svaté. Rozpis zpovědníků najdete na nástěnce.
  • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.
  • Betlémské světlo bude k dispozici od 17. prosince v květinářství u Andrýsků u hřbitova. Do kostela jej skauti přinesou příští neděli v 8 hod.
  • Schola Rymice Vás srdečně zve na tradiční ADVENTNÍ KONCERT, který se koná na čtvrtou neděli adventní 23. prosince v 16 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Po skončení koncertu se můžete těšit na malé občerstvení před kostelem. Těšíme se na Vás! Schola Rymice