Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 12. do 30. 12. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 12. do 30. 12. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.12.

4. neděle adventní

7.00

Za dar zdraví

8.00

Za skauty

9.30

Za živou a + rodinu Andrýskovu, Vavrušovu a + manžela

18.00

Za dobrodince našeho kostela

Po

24.12.

Štědrý den

15.00

Za děti a rodiče

22.00

Za Evu Zhýbalovou

Út

25.12.

slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

7.00

 

8.00

Za živou a + rodinu Grygerovu

9.30

Za občany města Holešova

18.00

Za dobrodince našeho kostela

St

26.12.

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7.00

Za živou a + rodinu Škrabalovu, Odložilíkovu a Konečnou

8.00

Za živou a + rodinu Vinklárkovu a rodiče z obou stran

9.30

Za + Antonína Matelu, živou rodinu a duše v očistci

Čt

27.12.

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

16.00

Na úmysl dárce

28.12

svátek sv. Mláďátek, mučedníků

8.00

Na poděkování za vyslyšení proseb a za dar zdraví pro rodiny Šikulovu, Pumprlovu a Hrňovu

So

29.12.

 

8.00

Na poděkování za dar ochrany a pomoc Boží

Ne

30.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00

 

8.00

Za rodinu Vávrovu, Bambuchovu a duše v očistci

9.30

Za manžele a jejich rodiny

18.00

Za dobrodince našeho kostela

  • Děkujeme dárci za příspěvek na opravy ve farnosti ve výši 5.000 Kč. Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 24.800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes večer v 18.00 hodin jste srdečně zváni na setkání u adventního věnce ve Všetulích u zvonice.
  • Dnes odpoledne od 16 hod. se v kostele v Rymicích koná adventní koncert rymické scholy.
  • Ve čtvrtek bude při mši sv. svatojánské žehnání vína. Po mši svaté bude malá ochutnávka ve farním sklepě.
  • V sobotu se společně vydáme po jesličkách v našem okolí. Sraz pěších poutníků bude v 9:00 hod. u farního kostela v Holešově. Předpokládaná trasa pochodu Holešov – Zahnašovice – Ludslavice – Třebětice – Rymice
  • Příští neděli bude při každé mši svaté obnova manželských slibů.