Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30.12.2018 do 6.1.2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

11.00

Na poděkování za dary Ducha Svatého s prosbou o Boží ochranu pro všechny potřebné

Po

31.12.

 

-

 

Út

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

11.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky

St

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

-

 

Čt

3.1.

 

17.00

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

4.1.

první pátek v měsici

-

 

So

5.1.

 

-

 

Ne

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se uskuteční Tříkrálové koledování organizované Holešovskou Charitou
  • V sobotu od 17 hod. bude mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina v Holešově.