Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00

Za + Marii a Oldřicha Kovaříkovy a živou rodinu

8.00

Za rodinu Vávrovu, Bambuchovu a duše v očistci

9.30

Za manžele a jejich rodiny

18.00

Za dobrodince našeho kostela

Po

31.12.

 

16.00

 

Út

1.11.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílep

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

St

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

18.00

Za + rodinu Jasenských

Čt

3.1.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

4.1

první pátek v měsici

7.30

Za + Antonína Kučeru

18.00

Za + rodiče Sedlaříkovy a syna Františka

So

5.1.

 

7.30

 

Ne

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

7.00

Za + rodiče, živou a + rodinu Fuksovu a Němečkovu

8.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

9.30

Za + Jaroslava Kužela, živou a + rodinu Vybíralovu a Kuželovu

18.00

Na poděkování za 99 let s prosbou o dalších ochranu a pomoc

  • Ve středu 2. ledna navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se uskuteční Tříkrálové koledování organizované Holešovskou Charitou
  • V sobotu od 17 hod. bude mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.