Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 6. 1. do 13. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 6. 1. do 13. 1. 2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

7.1.

 

-

 

Út

8.1.

 

-

 

St

9.1.

 

-

 

Čt

10.1.

 

17.00

Za živou a + rodinu Kalivodovu, Foukalovu, Kašpárkovu, pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu

11.1.

 

-

 

So

12.1.

 

-

 

Ne

13.1.

svátek KŘTU PÁNĚ

11.00

Za + Stanislava Holotíka a rodiče

  • Dnes v 15:00 hod. jste srdečně zvaní do farního kostela v Holešově na koledování u stromečku. Možná bude aj doprovod J
  • Ve středu budou mít setkání senioři od 15.30 hod. v domě u sv. Martina.
  • Od středy bude pokračovat příprava na první sv. přijímání po večerní mši sv.
  • Za týden v neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  • V sobotu 19. ledna jste všichni zváni na farní rodinnou zabijačku do domu Sv. Martina. Je to příležitost, abychom se setkali a popovídali si. Nejde tolik o práci při zabijačce ale více o společenskou akci. Koláčky a jiné zabijačkové cukroví vítané, stejně tak vzorky loňských ovocných kvasů J
  • Farní ples se koná 26. ledna. Vstupenky na farní ples si můžete zakoupit v úřední hodiny ve farní kanceláři. Cena vstupenky 180 Kč. Kdyby někdo chtěl pomoci při organizaci plesu nebo přispět nějakou cenou do tomboly, má dveře farní kanceláře dokořán J
  • V první polovině března tohoto roku chystáme pouť do Říma. Otec Lukáš nám bude dělat průvodce po římských památkách. Kdo byste se chtěli zúčastnit této pouti, tak s tím počítejte. Program a cenu se dozvíme do dvou týdnů.