Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. 1. do 20. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 1. do 20. 1. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.1.

svátek Křtu Páně

7.00

Na poděkování za dožitých 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

8.00

Za + Emilii a Aloise Symerských

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Marii Nesvadbovou

Po

14.1.

 

18.00

Za + rodiče Kopčilovy a duše v očistci

Út

15.11.

 

6.30

Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

St

16.1.

 

18.00

Za + rodinu Škrabalovu a Hrobařovu

Čt

17.1.

památka sv. Antonína, opata

7.30

Za + Věru Brdíčkovou a příbuzné

18.1

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7.30

 

18.00

Za manžela, tatínka a za dar zdraví pro celou rodinu

So

19.1.

 

7.30

 

Ne

20.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží milost a ochranu do dalších let pro celou rodinu

8.00

Za + Miloslava Navrátila, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy

18.00

Za + rodiče

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  • Příští sobotu jste všichni zváni na farní rodinnou zabijačku do domu sv. Martina. Je to příležitost, abychom se setkali a popovídali si. Nejde tolik o práci při zabijačce, ale více o společenskou akci. Koláčky a jiné zabijačkové cukroví vítané, stejně tak vzorky loňských ovocných kvasů J
  • Farní ples se koná 26. ledna. Vstupenky na farní ples si můžete zakoupit v úřední hodiny ve farní kanceláři. Cena vstupenky 180 Kč. Kdyby někdo chtěl pomoci při organizaci plesu nebo přispět nějakou cenou do tomboly, má dveře farní kanceláře dokořán J
  • Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům, sponzorům a lidem dobré vůle, kteří pomohli před i při Tříkrálové sbírce 2019. Celkem se vybralo 660 054,- Kč. Získané peníze (vrátí se cca 60% výtěžku) bychom rádi použili k nákupu nového auta do střediska CHPS (Charitní pečovatelské služby) a pro přímou pomoc lidem v nouzi v oblasti Holešovska. Podrobné výsledky jsou na nástěnce Charity, v kostele, popř. na webu. Ještě jednou všem moc děkujeme.
  • V první polovině března tohoto roku chystáme pouť do Říma. Otec Lukáš nám bude dělat průvodce po římských památkách. Kdo byste se chtěli zúčastnit této pouti, tak s tím počítejte. Program a cenu se dozvíme do dvou týdnů.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na druhé děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 25.1. na faře v Bystřici pod Hostýnem. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele a poté se přesuneme na faru, kde se spolu více seznámíme a něco si zahrajeme. Více informací na plakátcích nebo na tel. čísle 775 517 671 (Petra Slámková). Těšíme se na vás!