Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 1. do 27. 1. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 1. do 27. 1. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží milost a ochranu do dalších let pro celou rodinu

8.00

Za + Miloslava Navrátila, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy

18.00

Za + rodiče

Po

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

18.00

Za + Františku Kalusovu z Tlumačova

Út

22.11.

 

6.30

Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

St

23.1.

 

18.00

Za + Andělku a Josefa Trchalíkovy

Čt

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

7.30

Za nemocnou osobu

25.1

Svátek

obrácení sv. Pavla

7.30

Za živou a + rodinu Havlíkovu a Šarmanovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu

18.00

Za + manžela Františka a živou a + rodinu Kotasovu

So

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

7.30

 

Ne

27.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

 

8.00

Za + Stanislava Křížka, bratra Emila, rodiče a tetu Anežku

9.30

Na poděkování za 65 let života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

18.00

Za dar zdraví pro Jaroslava Malošíka a jeho manželky a za živou a zemřelou rodinu.

  • Minulou neděli se na opravy ve farnosti vybralo 28.055,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  • Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili farní zabijačky. Děkuji za zabijačkové cukroví a vzorky loňských pálenek.
  • Zveme vás na modlitební setkání za rodiny do kaple sv. Martina v úterý 22. ledna v tradičním čase od 18:00 do 19.00 hod
  • V úterý 22. ledna v 18.00 jste všichni zvaní do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhanní koncert, který pro nás připravila ZUŠ v Holešově
  • Farní ples se koná 26. ledna. Vstupenky na farní ples si můžete zakoupit v úřední hodiny ve farní kanceláři. Cena vstupenky 180 Kč. Kdyby někdo chtěl pomoci při organizaci plesu nebo přispět nějakou cenou do tomboly, má dveře farní kanceláře dokořán J
  • V březnu tohoto roku chystáme pouť do Říma. Otec Lukáš nám bude dělat průvodce po římských památkách. Kdo byste se chtěli zúčastnit této pouti, tak s tím počítejte. Program se připravuje, počítejte s cenu cca 10.000,-.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na druhé děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 25.1. na faře v Bystřici pod Hostýnem. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele a poté se přesuneme na faru, kde se spolu více seznámíme a něco si zahrajeme. Více informací na plakátcích nebo na tel. čísle 775 517 671 (Petra Slámková). Těšíme se na vás!
  • V Zahnašovicích v kostele probíhá rekonstrukce elektrické instalaci. Až do odvolání bohoslužby čtvrteční a nedělní jsou odvolány. Kdyby někdo z vás chtěl přispět osobním darem na tuto akci, je to možné.
  •