Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 1. do 3. 2. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 1. do 3. 2. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za dar zdraví pro rodinu Murínovu

8.00

Za + Stanislava Křížka, bratra Emila, rodiče a tetu Anežku

9.30

Na poděkování za 65 let života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

18.00

Za dar zdraví pro Jaroslava Malošíka a jeho manželky a za živou a zemřelou rodinu.

Po

28.1.

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

18.00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Út

29.1.

 

6.30

Za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží

St

30.1.

 

18.00

Za + Vladimíra Gregora, živou rodinu a duše v očistci

Čt

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

7.30

Za pomoc a ochranu Panny Marie

1.2.

první pátek v měsíci

7.30

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

18.00

 

So

2.2.

svátek Uvedení Páně do chrámu

10.00

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

Za dar zdraví a trpělivost v nemoci

Ne

3.2.

4. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miroslava Gajdošíka, živou a + rodinu

8.00

Za + Stanislava Zielińskiego, jeho rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Jindřicha Mikla, živou a + rodinu

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Přílepech.
  • V sobotu zveme všechny maminky a babičky na hromniční pouť matek. Začínáme mší sv. v 10 hod. ve farním kostele, následuje program u sv. Martina. Zváni jsou i tatínci.
  • V sobotu od 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.
  • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou pořádá o jarních prázdninách týden jarních aktivit pro děti od 4 do 10 let. Bližší informace najdete na plakátku v předsíni kostela. Přihlášky si můžete vyzvednout v Centru pro rodinu.
  • Plánovaná pouť do Říma v měsíci březnu se kvůli organizačním problémům neuskuteční. Nevzdáváme ale touhu pouti do Říma. Další možný termín se jeví v měsíci říjnu. Omlouváme se těm, kdo počítali s původním termínem.