Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 6. 3. do 13. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

6.3.

4. neděle

postní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

7.3.

 

-

-

Út

8.3.

 

-

-

St

9.3.

 

-

-

Čt

10.3.

 

17.00

Za rodinu Zakopalovu

11.3.

 

-

 

So

12.3.

 

-

 

Ne

13.3.

5. neděle

postní

11.00

Za + Vladimíra Kováře, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

  • Dnes je sbírka na světové dny mládeže v Krakově. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu bude vzdělávání ve víře v domě U sv. Martina v 19 hod.
  • V sobotu 16. dubna plánujeme pouť po stopách sv. Jana Sarkandra. Navštívíme farnost Troubky, Tovačov (kde navštívíme kapli i zámek), podíváme se do Dubu nad Moravou, do Charvátů a pouť zakončíme v Olomouci na místě umučení sv. Jana Sarkandra. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Cena za dopravu bude 150,- Kč.
  • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Můžete se těšit na dobrý kolektiv, hry, zábavu a čas prožitý s Bohem. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete na plakátku nebo u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
  • Biskupové Čech a Moravy vyhlásili v letošním Svatém roce milosrdenství národní pouť do Krakova-Lagiewnik na sobotu 28. května. Autobus se musí objednávat přes cestovní kancelář, proto potřebujeme vědět nejpozději do příští neděle 13. března zájem o autobusovou dopravu. Prosím, přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Dodatečné objednání autobusu je nemožné. Cena zájezdu 750 Kč.