Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 2. do 17. 2. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 2. do 17. 2. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + Marii a Františka Konečných a duše v očistci

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Annu Sedlákovou, živou rodinu a duše v očistci

Po

11.2.

památka Panny Marie Lurdské

18.00

Za + rodiče, bratra, sestru a živou rodinu

Út

12.2.

 

6.30

Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu

St

13.2.

 

18.00

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syna Vlastimila a živou rodinu

Čt

14.2.

 

7.30

Na úmysl dárce

15.2.

 

7.30

Na poděkování Pánu Bohu za prosperitu firmy s prosbou o Boží požehnání pro celý pracovní tým

18.00

Za + rodiče, bratry, švagra a živou rodinu

So

16.2.

 

7.30

 

Ne

17.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy a Annu Pospíšilovou

8.00

Za + Miladu a Jaroslava Miklíkovy, jeho + bratry a živou rodinu

9.30

Na poděkování za životní jubileum s prosbou o Boží požehnání

18.00

Za živou a + rodinu Dědičíkovu

  • Velké poděkování patří dárcům za celkový dar 35.000 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Centrum pro rodinu v rámci Národního týdne manželství zve manžele všech věkových kategorií na setkání a přednášku P. Petra Káni „O manželství“, která se uskuteční dnes v 15 hod. U sv. Martina. Jste srdečně zváni.
  • Od zítřka bude mít pravidelné zkoušky chrámový sbor každé pondělí od 18.30 hod. v domě U sv. Martina. Nebojte se a přijďte posílit řady zpěváků, i když neumíte noty! Budete srdečně vítáni!
  • Ve středu v 15.30 hod. budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina.
  • V pátek bude v rámci přípravy na biřmování přednášet sestra Petra z Kroměříže na téma „Církev ve středověku. Přednášku si mohou přijít poslechnout všichni, které toto téma zajímá. Začátek v 19 hod. U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Je třeba, abychom ve farnosti zvolili novou pastorační a ekonomickou radu. Proto vás prosím, přineste příští neděli na lístečku napsané kandidáty, o kterých si myslíte, že by byli vhodní pro tuto službu.