Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 2. do 24. 2. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 2. do 24. 2. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy a Annu Pospíšilovou

8.00

Za + Miladu a Jaroslava Miklíkovy, jeho + bratry a živou rodinu

9.30

Na poděkování za životní jubileum s prosbou o Boží požehnání

18.00

Za živou a + rodinu Dědičíkovu

Po

18.2.

 

18.00

Za nemocného člověka

Út

19.2.

 

6.30

 

St

20.2.

 

18.00

Za + prarodiče Kojecké ze Všetul a živou rodinu

Čt

21.2.

 

7.30

Za rodinu Pozzi a duše v očistci

22.2.

svátek Stolce sv. Petra, apoštola

7.30

Za pomoc a ochranu Panny Marie

18.00

 

So

23.2.

památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

7.30

 

Ne

24.2.

7. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, 2 rodiče, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Vyvlečkovu, Dujkovu a Darebníčkovu

18.00

Za + kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

  • Děkujeme dárcům za dar 15.000 Kč.
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za farnost a za naše rodiny v úterý v 18 hod. do kaple sv. Martina.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele mše svatá podle starého obřadu (tridentská).
  • Příští neděli bude sbírka na svatopetrský haléř.
  • Do připravené krabice prosím vložte lístečky, na které jste napsali kandidáty do pastorační a ekonomické rady naší farnosti.
  • Prosíme ochotné ženy o zapojení se do úklidu kostela. Kostel se uklízí pravidelně každý pátek po ranní mši svaté.
  • Zveme děti od 7 do 14 let na farní tábor, který se bude konat od 19. do 25. srpna v Újezdu u Brna. V případě zájmu kontaktujte organizátory na mail, který najdete vzadu na nástěnce, kde jsou také fotky z minulého tábora. Srdečně vás zveme!