Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 2. do 3. 3. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 2. do 3. 3. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.2.

7. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, 2 rodiče, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Vyvlečkovu, Dujkovu a Darebníčkovu

18.00

Za + kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

Po

25.2.

 

18.00

 

Út

26.2.

 

6.30

 

St

27.2.

 

18.00

 

Čt

28.2.

 

7.30

 

1.3.

První pátek v měsíci

7.30

 

18.00

Za + manžele Šoustalovy a duše v očistci

So

2.3.

 

7.30

Za + manžele Odstrčilíkovy

Ne

3.3.

8. neděle v mezidobí

7.00

 

8.00

Za živou a + rodinu Němcovu a Bakalovu a + dceru Janu

9.30

Za + Marii Kotasovou a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a Tichákovu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 24.972 Kč. Děkujeme také za dar 3.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na svatopetrský haléř.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech
  • V sobotu Vás zveme ke společné modlitbě na Mariánské večeřadlo od 17 hod. v kapli sv. Martina.
  • V sobotu 9. března připravilo Centrum pro rodinu duchovní obnovu na téma Dům mého života. Duchovní obnovu povede P. Petr Bulvas od 10 hod. v domě U sv. Martina.
  • Zveme děti od 7 do 14 let na farní tábor, který se bude konat od 19. do 25. srpna v Újezdu u Brna. V případě zájmu kontaktujte organizátory na mail, který najdete vzadu na nástěnce, kde jsou také fotky z minulého tábora. Srdečně vás zveme!