Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 3. do 17. 3. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 3. do 17. 3. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.3.

1. neděle postní

7.00

Za + Josefa a Františku Elšíkovy a živou rodinu

8.00

Za + manžela, rodinu z obou stran a duše v očistci

9.30

Za živé a zemřelé farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a zemřelou rodinu

Po

11.3.

 

18.00

Za + Miroslava Janečku z Roštění k 25. výročí úmrtí

Út

12.3.

 

6.30

Za Radmila Koudelku

St

13.3.

 

18.00

Za + rodinu Tomancovu, dvoje + rodiče a duše v očistci

Čt

14.3.

 

7.30

Na přímluvu a pomoc Panny Marie při uzdravení vnučky Beátky

15.3.

 

7.30

Za pomoc a ochranu Panny Marie

18.00

Za Boží požehnání a dar správného rozhodování pro starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

Za + rodinu Klišovu, rodiče Stojkovy a duše v očistci

So

16.3.

 

7.30

Za + Josefa Šikulu, rodiče a duše v očistci

Ne

17.3.

2. neděle postní

7.00

Za + Františka a Ludmilu Galasovské a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Dnes v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty ve farním kostele.
  • Ve středu v 15.30 zveme všechny seniory na společné setkání v domě U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Do pastorační rady byli farností zvoleni tito členové: Oldřich Rektořík – 77 hlasů, Zbyněk Miklík – 66 hlasů, Věra Matelová – 65 hlasů a Ivana Tatýrková – 51 hlasů.