Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 3. do 24. 3. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 3. do 24. 3. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.3.

2. neděle postní

7.00

Za + Františka a Ludmilu Galasovské a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

18.3.

 

18.00

Za kněze a nová duchovní povolání

Út

19.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

Za + Josefa Juřenu, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Josefa Oharka, manželku, živou a + rodinu

St

20.3.

 

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

Čt

21.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života

22.3.

 

7.30

Za dar zdraví a Boží požehnání

18.00

Za živou a + rodinu Matelovu a Pavlíkovu

So

23.3.

 

7.30

Za živou a + rodinu Loučkovu

Ne

24.3.

3. neděle postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu a duše v očistci

9.30

Za + Libuši a Josefa Kopřivovy

18.00

Za + Marii a Josefa Šikulovy a syna

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! V současné době zpracováváme projekt na opravu střechy a fasády farního kostela.
  • Pobožnost křížové cesty bude dnes v 15 hod. a v pátek v 17.30 hod.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele slavena tridentská mše svatá.
  • V termínu od 7.10. do 13.10 se bude konat pouť do Assisi a Říma. Je třeba se přihlásit do konce dubna a složit zálohu 5.000,. Kč jako záruku, že si to někdo na poslední chvíli rozmyslí a nepojede. Zálohu můžete složit ve farní kanceláři. Plakátek na tuto pouť i s programem najdete na nástěnce v předsíni kostela a za lavicemi.