Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 3. do 31. 3. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 3. do 31. 3. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.3.

3. neděle postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu a duše v očistci

9.30

Za + Libuši a Josefa Kopřivovy

18.00

Za + Marii a Josefa Šikulovy a syna

Po

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

7.30

Za živou a + rodinu Kašpárkovu, Kalivodovu, Foukalovu, Němečkovu, ochranu a pomoc pro živou rodinu

18.00

Za nemocnou vnučku a manžela s prosbou o Boží pomoc a požehnání

Út

26.3.

 

6.30

Za + Adolfinu Staňkovou, jejího + manžela a syna, za dar ochrany a pomoci Boží

St

27.3.

 

18.00

Za přímluvu a pomoc Panny Marie při uzdravení vnučky Simonky

Čt

28.3.

 

7.30

 

29.3.

 

7.30

Za + rodiče, sestru, švagra a duše v očistci

18.00

Za + manžele Jaroslavu a Vladimíra Zemánkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

So

30.3.

 

7.30

Za + Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic a živou rodinu

Ne

31.3.

4. neděle postní

7.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

8.00

Za + Miloslava Hyánka, manželku a duše v očistci

9.30

Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran

18.00

Za + Hedviku Rektoříkovou, manžela a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 23.716 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Pobožnost křížové cesty bude dnes v 15 hod. a v pátek v 17.30 hod.
  • Příští neděli bude obchůdek Naděje prodávat po bohoslužbách před kostelem velikonoční pohlednice, svíčky a další dárky a drobnosti.
  • Centrum pro rodinu pořádá o prázdninách týden letních aktivit pro děti od 4 do 10 let v termínu od 22. do 26. července. Přihlášky si můžete vyzvednout u pracovnic Centra pro rodinu.
  • V neděli 7. dubna po křížové cestě bude beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • V termínu od 7. do 13. října se bude konat pouť do Assisi a Říma. Je třeba se přihlásit do konce dubna a složit zálohu 5.000 Kč jako záruku, že si to někdo na poslední chvíli nerozmyslí a nepojede. Zálohu můžete složit ve farní kanceláři. Plakátek na tuto pouť i s programem najdete na nástěnce v předsíni kostela a za lavicemi.
  • Příští týden se mění zimní čas na letní, proto si ze soboty na neděli posuneme h odinky o hodinu dopředu.