Pouť do Assisi a Říma s audiencí u Svatého otce

Cestovní kancelář Aleš Kučera a farnost Holešov pořádají autobusovou pouť do Assisi a Říma

v termínu od 7. do 13. října 2019

cena 8.890,- Kč

 

Program zájezdu:

1. den - odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Ve večerních hodinách příjezd do Assisi. Ubytování.

2. den - snídaně. Mše svatá. Celodenní pobyt ve městě sv. Františka - Assisi. V podvečerních hodinách odjezd k Římu, kde bude zajištěno ubytování v lázeňském městečku Fiuggi.

3. den - snídaně. Po mši sv. odjezd do Říma, návštěva Vatikánu -Generální audience u Svatého otce. Poté prohlídka Vatikánu - bazilika sv. Petra, krypta pod bazilikou, náměstí sv. Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, Vatikánské zahrady... Večer návrat na ubytování.

4. - 6. den - tyto dny začneme vždy snídaní a mší svatou. Následně odjedeme do Říma, kde navštívíme baziliku sv. Pavla za hradbami, uvidíme Tiberský ostrov, Circo Massimo, v bazilice St. Maria in Cosmedin můžete vložit ruku do Úst pravdy, odpočineme si na Španělských schodech na Piazza di Spagna, projdeme se ulicí Via del Corso. Uvidíme baziliku sv. Jana v Lateráně, baziliku sv. Kříže Jeruzalémského, Svaté schody, baziliku sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, kde se pomodlíme k moravskému patronovi. Budeme rozjímat v bazilice Panny Marie Sněžné. Projdeme se taky antickým Římem - uvidíme Andělský hrad na Piazza Navona, kouzelné náměstí fontán, Pantheon, nejznámější fontanu di Trevi, náměstí Piazza Venezia, Forum Romanum, Kapitolský pahorek, Koloseum... Večer vždy návrat na ubytování ve Fiuggi.

7. den - snídaně, po mši svaté odjezd přes Rakousko zpět do ČR. Cestou se zastavíme v Orvietu, kde navštívíme gotickou perlu Orvietský dóm, podíváme se k tajuplné studni sv. Patrika nebo k hlavní městské bráně Porta Maggiore. Příjedz do ČR v pozdních nočních hodinách.

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 6x ubytování ve 2-lůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, duchovní doprovod, cestovní pojištění, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: jízdné na metro (18 EUR), vstupy do Vatikánských muzeí a zahrad (13,5 EUR) a dalších památek (Forum Romanum + Koloseum + Paladium 12 EUR). Jízdné lanovka Orvieto (2 ER). Cenu za večeře - lze objednat individuálně (19 EUR/den).

 

PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE VE FARNÍ KANCELÁŘI V HOLEŠOVĚ, KDE VYBÍRÁME ZÁLOHU 5.000 Kč.