Pořad bohoslužeb v Holešově od 31. 3. do 7. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 3. do 7. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.3.

4. neděle postní

7.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

8.00

Za + Miloslava Hyánka, manželku a duše v očistci

9.30

Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran

18.00

Za + Hedviku Rektoříkovou, manžela a duše v očistci

Po

1.4.

 

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

2.4.

 

6.30

Za + rodiče Františka a Andělu Doleželovy a živou rodinu

St

3.4.

 

18.00

Za živou a + rodinu Vaclachovu, Kaniovu a Blastos

Čt

4.4.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.4.

první pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Sehnálkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za rodinu Pilařovu, Procházkovu a Janečkovu

So

6.4.

 

7.30

Za + rodinu Pálkovu, Jandovu a + Jarmilu Janečkovou

Ne

7.4.

5. neděle postní

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Naďu Fridrichovou, manžela a živou rodinu

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Juřenčákovu, Marušákovu a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Miklíkovy ze Žop, bratry, strýce a za manžela Jaru Seborského

  • Dnes si můžete u kostela v obchůdku Naděje zakoupit velikonoční pohlednice, svíčky a další dárky a drobnosti.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti míření. Pobožnost křížové cesty v pátek nebude!
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na další děkanátní spolčo, které se uskuteční tento pátek na faře v Bystřici p. Host. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele a poté se přesuneme na faru, kde se spolu pobavíme tentokrát na téma modlitba. Více informací na plakátku. Těšíme se na vás!
  • V sobotu Mariánské večeřadlo mimořádně nebude.
  • Příští neděli po křížové cestě (asi 15.45) bude beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • Centrum pro rodinu pořádá o prázdninách týden letních aktivit pro děti od 4 do 10 let v termínu od 22. do 26. července. Přihlášky si můžete vyzvednout u pracovnic Centra pro rodinu.
  • Stále se ještě můžete přihlašovat na pouť do Assisi a Říma, která se bude konat od 7. do 13. října. S přihlašovacími údaji potřeba složit také zálohu 5000 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku.
  • Nemocné navštívíme až v pátek 12. dubna.
  • Humanitární sbírka šatstva v režii Charity Holešov se bude konat od 8. do 12. dubna. Místo a doba zůstávají stejné, změnila se pouze otevírací doba. Bližší informace a kontakty jsou uvedeny na plakátku.
  • Charita Holešov hledá nové zaměstnance - zdravotní sestru a pečovatelku. Podrobnosti získáte na Charitě.