Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 7. 4. do 14. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 7. 4. do 14. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

7.4.

5. neděle postní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

8.4.

 

-

 

Út

9.4.

 

-

 

St

10.4.

 

-

 

Čt

11.4.

 

17.00

Za nenarozené děti

12.4.

 

-

 

So

13.4.

 

-

 

Ne

14.4.

Květná neděle

11.00

Za + Romana Peka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  • Dnes odpoledne po křížové cestě (asi 15.45) bude v domě U sv. Martina beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • Ve středu zveme seniory na společné setkání do domu U sv. Martina v 15.30 hod.
  • V sobotu se v Přerově koná arcidiecézní setkání mládeže v čase od 9 do 16.30 hod.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Humanitární sbírka šatstva v režii Charity Holešov se bude konat od 8. do 12. dubna. Místo a doba zůstávají stejné, změnila se pouze otevírací doba. Bližší informace a kontakty jsou uvedeny na plakátku.
  • Stále se ještě můžete přihlašovat na pouť do Assisi a Říma, která se bude konat od 7. do 13. října. S přihlašovacími údaji potřeba složit také zálohu 5000 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku.