Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. 3. do 13. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.3.

4. neděle

postní

7.00

Za Josefa a Františku Elšíkovy

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

9.30

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za Boží požehnání, za dar zdraví a víry v rodinách dětí

Po

7.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Janulíkovu, Trčkovu, Michalicovu a za duše v očistci

Út

8.3.

 

6.30

 

St

9.3.

 

18.00

Za + rodiče Fojtíkovy a živou rodinu

Čt

10.3.

 

7.30

Za + rodinu Kornelovu, Vymyslickou a dar zdraví pro mladé

11.3.

 

7.30

Za zemřelé, kterým nebyl dopřán církevní pohřeb

18.00

Za + Olgu Sedlaříkovou a živou rodinu

So

12.3.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kutrovu, Stoklasovu a Smýkalovu

Ne

13.3.

5. neděle

postní

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Navrátilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu

  • Dnes je sbírka na světové dny mládeže v Krakově. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne od 15 hod. budou mít pobožnost křížové cesty „Všetuláci sobě“.
  • Ve středu bude vzdělávání ve víře v domě U sv. Martina v 19 hod.
  • V pátek povedou křížovou cestu členové Mariánského večeřadla.
  • V letošním roce přichází nabídka pro farnosti uspořádat Noc kostelů ve společném termínu v pátek 10.6. Je to dobrá příležitost udělat něco pro ty, kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. Noc kostelů, kterou můžeme uskutečnit za pomocí vás, farníků, by měla být především svědectvím o naší víře a nabídkou pro ty, kteří přijdou do kostela většinou jako zvídaví návštěvníci. Je to mnohde jediná příležitost, jak se mohou i nevěřící seznámit s naší církví a s naší vírou. Prosím vás o aktivní zapojení se do této akce a obětováním alespoň jedné hodiny času pomocí s přípravou a samotnou realizací této akce. Prosím, přihlaste se již nyní na faře, abychom věděli, s kolika pomocníky můžeme počítat a zda vůbec budeme schopni zajistit klidný průběh celého večera.
  • Animátoři holešovského děkanátu srdečně zvou všechny mladé od 14 let na víkendové děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 18. - 20. 3. 2016 na faře v Rajnochovicích. Přijďte se s námi připravit na svatý týden a více proniknout do tajemství Božího milosrdenství. Více informací najdete na facebooku na stránce Mládež holešovského děkanátu nebo na stránkách www.mladez.ado.cz, kde se také můžete přihlašovat.
  • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Můžete se těšit na dobrý kolektiv, hry, zábavu a čas prožitý s Bohem. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete na plakátku nebo u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
  • MO KDU-ČSL Holešov pořádá v neděli 10. dubna celodenní zájezd na Velehrad. Je připraven bohatý program pro dospělé i rodiny s dětmi, který začíná slavnostní mší svatou koncelebrovanou Msgr. Janem Graubnerem u příležitosti 60. výročí úmrtí Msgr.ThDr. Jana Šrámka, zakladatele Lidové strany a Orla a významného českého politika. V ceně zájezdu, 150,-Kč pro dospělé a 50,-Kč děti, je zahrnuta doprava, oběd a zvýhodněné vstupné do Archeoskanzenu v Modré a Vodního světa. Přihlásit se můžete do 10. března u jednatelky Místní organizace Bc. Dagmar Bartoškové, případně v prodejně elektro předsedy Místní organizace Ing. Pavla Karhana. Těšíme se na setkání s Vámi.
  • V sobotu 16. dubna plánujeme pouť po stopách sv. Jana Sarkandra. Navštívíme Troubky – místo zatčení, Tovačov (kde navštívíme kapli i zámek), podíváme se do Dubu nad Moravou, do Charvát a pouť zakončíme v Olomouci na místě umučení sv. Jana Sarkandra. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Cena za dopravu bude 150,- Kč. Odjíždět se bude 8 hod., předpokládaný návrat do 18 hod.
  • Biskupové Čech a Moravy vyhlásili v letošním Svatém roce milosrdenství národní pouť do Krakova-Lagiewnik na sobotu 28. května. Autobus se musí objednávat přes cestovní kancelář, proto potřebujeme vědět nejpozději do příští neděle 13. března zájem o autobusovou dopravu. Prosím, přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Dodatečné objednání autobusu je nemožné. Cena zájezdu 750 Kč.