Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 4. do 14. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 4. do 14. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.4.

5. neděle postní

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Naďu Fridrichovou, manžela a živou rodinu

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Juřenčákovu, Marušákovu a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Miklíkovy ze Žop, bratry, strýce a za manžela Jaru Seborského

Po

8.4.

 

 

18.00

Za dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu Němcovu a za + sestru

Út

9.4.

 

6.30

Za Boží pomoc, požehnání a zdraví pro Aničku

St

10.4.

 

9.00

 

18.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

Čt

11.4.

 

7.30

 

12.4.

 

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Kučerovu, Kopřivovu, Nedbalovu a živou rodinu

So

13.4.

 

7.30

Na poděkování za dožitých 90 let s prosbou o Boží požehnání a zdraví

Ne

14.4.

Květná neděle

7.00

Za + rodiče, živou a + rodinu Žourkovu

8.00

Za živou a + rodinu Chytilovu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

  • Dnes odpoledne po křížové cestě (asi 15.45) bude v domě U sv. Martina beseda s Alešem Kučerou, organizátorem vlakové pouti do Lurd a farní pouti do Assisi a do Říma.
  • Od zítřka až do soboty můžete využít příležitosti ke svátosti smíření. Zpovídat se bude vždy od 7 do 9 a od 16 do 18 hod. V sobotu jen ráno.
  • Ve středu zveme seniory na společné setkání do domu U sv. Martina v 15.30 hod.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.
  • V sobotu se v Přerově koná arcidiecézní setkání mládeže v čase od 9 do 16.30 hod.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Humanitární sbírka šatstva v režii Charity Holešov se bude konat od 8. do 12. dubna. Místo a doba zůstávají stejné, změnila se pouze otevírací doba. Bližší informace a kontakty jsou uvedeny na plakátku.
  • Stále se ještě můžete přihlašovat na pouť do Assisi a Říma, která se bude konat od 7. do 13. října. S přihlašovacími údaji potřeba složit také zálohu 5000 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku.