POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH V HOLEŠOVĚ

Zelený čtvrtek

- mše svatá v 18.00 hod. (poté následuje adorace v Getsemanech)

Velký pátek

- od 14.30 hod. pobožnost křížové cesty s prvním dnem noveny k Božímu milosrdenství. Následují obřady Velkého pátku. Po skončení obřadů bude otevřen Boží hrob k celonoční adoraci.

Bílá sobota

- v 10 hod. adorace pro děti u Božího hrobu. Vigilie začne ve 20.30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

- mše svaté v 7.00, v 8.00, v 9.30 a v 18.00 hod. Při každé mši svaté bude žehnání pokrmů. Při mši sv. v 9.30 hod. bude žehnání velikonočního beránka. Po skončení mše ochutnávka na farní zahradě.

Velikonoční pondělí

- mše svaté v 7.00, v 8.00 a v 9.30 hod.