Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 14. 4. do 21. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 14. 4. do 21. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

14.4.

Květná neděle

11.00

Za + Romana Peka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Po

15.4.

 

-

 

Út

16.4.

 

-

 

St

17.4.

 

17.00

Za + Miroslava Molka a rodiče

Čt

18.4.

Zelený čtvrtek

-

 

19.4.

Velký pátek

-

 

So

20.4.

Bílá sobota

-

 

Ne

21.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11.00

Za rodinu Fridrichovu, Němcovu, Schnirchovu a Miklíkovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Obřady ve farním kostele v Holešově budou ve čtvrtek v 18 hod., v pátek se budeme od 14.30 hod. modlit křížovou cestu a začneme novenu k Božímu milosrdenství. Poté budou následovat obřady Velkého pátku. Na Bílou sobotu bude vigilie ve 20.30 hod.
  • Z pátku na sobotu bude možnost celonoční adorace u Božího hrobu.
  • Na Bílou sobotu zveme všechny děti na společnou adoraci u Božího hrobu v 10 hod.
  • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.
  • Příští neděli budeme žehnat velikonoční pokrmy.
  • Na hod Boží velikonoční vás srdečně zveme na koncert holešovského chrámového sboru a holešovského komorního orchestru. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele. Mimo jiné zazní Charpentierovo Te Deum.