Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 4. do 21. 4. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 4. do 21. 4. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.4.

Květná neděle

7.00

Za + rodiče, živou a + rodinu Žourkovu

8.00

Za živou a + rodinu Chytilovu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Po

15.4.

 

 

18.00

Za + Františku Miklíkovou, živou a + rodinu

Út

16.4.

 

6.30

Za uzdravení tatínka

St

17.4.

 

18.00

Za + Zdenku a Bohumila Viktorinovy a duše v očistci

Čt

18.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za + Emilii Šálkovou, manžela a dceru

19.4.

Velký pátek

15.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

20.4.

Bílá sobota

20.30

Za všechny pokřtěné o této Velké noci

Ne

21.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

9.30

Za + Věru Miklovou, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování za 30 let života a na přímluvu P. Marie o Boží pomoc a požehnání do dalších let

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek po mši svaté bude společná adorace v Getsemanech.
  • Na Velký pátek se budeme od 14.30 hod. modlit křížovou cestu a začneme novenu k Božímu milosrdenství. Poté budou následovat obřady Velkého pátku.
  • Z pátku na sobotu bude možnost celonoční adorace u Božího hrobu. Prosím, napište se na adorační službu. Vstup do Černé kaple bude z parkoviště.
  • Na Bílou sobotu zveme všechny děti na společnou adoraci u Božího hrobu v 10 hod.
  • Od pátku se budeme modlit novenu k Božímu milosrdenství každý den v 15 hod. V neděli bude modlitba korunky mimořádně v 17.30 hod.
  • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.
  • Příští neděli budeme při každé mši sv. žehnat velikonoční pokrmy. Při mši v 9.30 hod. požehnáme také velikonočního beránka, kterého pak můžete ochutnat na farní zahradě.
  • Na hod Boží velikonoční vás srdečně zveme na koncert holešovského chrámového sboru a holešovského komorního orchestru. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele. Mimo jiné zazní Charpentierovo Te Deum.