Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 4. do 5. 5. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 4. do 5. 5. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.4.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Františku a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Kunderovu

9.30

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

15.00

MARTINICE – Za živé a + občany z Martinic

18.00

Za zdraví pro Jaroslava Malošíka a jeho manželku a za živou a + rodinu

Po

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

18.00

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Út

30.4.

 

6.30

 

St

1.5.

 

8.00

Za + Jindřicha Kučeru a živou rodinu

Čt

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, dcery, syny, zetě a vnuka

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu

So

4.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Havlovu a Bubílkovu

Ne

5.5.

3. neděle velikonoční

 

pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy a živou rodinu

  • Při sbírce na kněžský seminář jsme minulou neděli vybrali celkem 36.082 Kč. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vynesla celkem 4.413 Kč. Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění! Poděkování patří také občanům z Martinic za dar 12.250,- Kč.
  • Dnes v 15 hod. bude ve farním kostele závěrečná pobožnost k Božímu milosrdenství.
  • Srdečně vás zveme na tradiční stavění máje, které se uskuteční v úterý na náměstí. Program je připraven od 15 hod. Prosíme o pomoc chlapy při stavění, sraz na faře v 16.40 hod.
  • Ve středu bude mimořádně mše svatá pouze v 8 hod. V 9 hod. se bude konat žehnání cyklistům.
  • Od 1. května začnou bývat každý den májové pobožnosti ve farním kostele v 17.30 hod.
  • Májové pobožnosti budou probíhat také každý den ve Všetulích u zvonice vždy v 19 hod. (kdo chce, stihne jak mši v Holešově, tak ve Všetulích májovou a dokonce i doma zprávy). V neděli 19. května bude májová pobožnost v 16 hod. s otcem děkanem.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a v Přílepích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu od 17 hod. bude Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
  • Příští neděli oslavíme svátek sv. Jana Sarkandra. Mši sv. v 9.30 hod. bude sloužit biskup Mons. Antonín Basler. Prosím, udělejte si čas a přijďte na tuto slavnostní mši svatou.