Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 5 do 12. 5. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 5. do 12. 5. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.5.

3. neděle velikonoční

 

pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy a živou rodinu

Po

6.5.

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

18.00

Za + manžela a otce Ladislava Krejčího a za + syna

Út

7.5.

 

6.30

Za + rodiče Františka a Jiřinu Ponížilovy a živou rodinu

St

8.5.

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

18.00

Na poděkování za vyslyšení proseb a dary milosti

Čt

9.5.

 

7.30

Za + rodinu Stoklasovu a Hrabalovu

10.5.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

18.00

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

So

11.5.

 

7.30

Za + rodinu Smažilovu, Miklíkovu a duše v očistci

Ne

12.5.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a syny

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za Josefa Dujku a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

  • Příští neděli bude sbírka na křesťanská média (rádio Proglas, televize Noze)
  • Příští neděli při mši v 9.30 hod. požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte.
  • Charita Holešov zve všechny méně mobilní na pouť do Štípy, která se bude konat  ve čtvrtek 13. června. Svozy budou probíhat podle potřeby přihlášených, v časech od 8:00 hodin, předpokládaný návrat je po 13:00. Cena 200,- Kč se bude platit při nástupu v autobuse. Více informací na plakátku.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé od 14 let na další děkanátní spolčo, které se uskuteční v pátek 10.5. na faře v Bystřici pod Hostýnem. Začínáme v 17.30 mší svatou ve farním kostele, a poté se přesuneme na faru, kde bude následovat další program. Více informací na našich facebookových stránkách Mládež Holešovského děkanátu. Těšíme se na vás!
  • V neděli 22. června má v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmout jáhenské svěcení Mgr. Ing. Josef Pospíšilík, který bydlí v naší farnosti. Podle přání Církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na zdejší faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.
  • Noví členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin