Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 5. do 19. 5. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 5. do 19. 5. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.5.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a syny

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za Josefa Dujku a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

Po

13.5.

památka Panny Marie Fatimské

18.00

Za živou a + rodinu Tomaňovu z Holešova a rodinu Kalusovu z Tlumačova

Út

14.5.

svátek sv. Matěje, apoštola

6.30

Za + Josefa Sehnala, dvoje rodiče a živou rodinu

St

15.5.

 

18.00

Za + rodinu Svobodovu

Čt

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

7.30

Za nemocného syna a jeho rodinu s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie

17.5.

 

7.30

Za + rodiče Sadilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a + rodinu Brázdilíkovu

So

18.5.

 

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii, Antonína a živou rodinu

Ne

19.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za občany Holešova a partnerských měst

18.00

Za + rodiče Mičkovy a rodinu

  • Dnes je sbírka na křesťanská média (rádio Proglas, televize Noze). Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Charita Holešov zve všechny méně mobilní na pouť do Štípy, která se bude konat  ve čtvrtek 13. června. Svozy budou probíhat podle potřeby přihlášených, v časech od 8:00 hodin, předpokládaný návrat je po 13:00. Cena 200,- Kč se bude platit při nástupu v autobuse. Více informací na plakátku.
  • Ve středu zveme seniory ke společnému setkání od 15.30 hod. v domě U sv. Martina. O barokním meči z Holešova vypráví Ing. Karel Bartošek.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude slavena tridentská mše svatá ve farním kostele.
  • Ve čtvrtek v 19 hod. se na faře uskuteční setkání lektorů. Prosím naše lektory, aby si udělali čas a přišli.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Minulou sobotu přijaly ocenění sv. Jana Sarkandra v Olomouci za dlouholeté služby úklidu dvě naše farnice paní Marie Navrátilová a Helena Směšná. Patří jim také naše velké poděkování za to, že se staraly o pořádek v našem kostele!