Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 5. do 26. 5. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 5. do 26. 5. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za občany Holešova a partnerských měst

18.00

Za + rodiče Mičkovy a rodinu

Po

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18.00

Za + Josefa Navrátilíka, Aloise Sedláře a Stanislava Štěpána

Út

21.5.

 

6.30

Za živou a + rodinu Kučerovu a Janošovu

St

22.5.

 

18.00

Za + Františka Miklíka, jeho syna a bratry

Čt

23.5.

 

7.30

 

24.5.

 

7.30

Za + Vlastimila Ponížila, vnuka Radečka a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

So

25.5.

 

7.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka, živou a + rodinu

Ne

26.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

  • Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 27.750,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.
  • Spolek Všetuláci sobě srdečně zve na májovou pobožnost s panem děkanem, která se koná dnes v 16 hod. u zvonice. A kácení máje, které bude v sobotu 25. května u zvonice. Připravený je kulturní program, který začíná v 16.30 hod. Těší se na vás Všetuláci.
  • Ve středu v 19 hod. bude mít na faře setkání ekonomická rada farnosti.
  • V úterý 4. června jsme naplánovali pro děti, které chodí do náboženství, výlet do Olomouce. Děti dostaly lísteček, na kterém mají rodiče zaznačit, zda se dítě tohoto výletu zúčastní nebo ne. Je nutné tyto lístky odevzdat v nejbližších dnech.
  • Úmysl za + Františka Jurčíka a dceru Olgu, který jsme zapsali na čtvrtek 27. června, bude odsloužen o týden dřív ve čtvrtek 20. června v 18 hod. Omlouváme se za způsobené komplikace.