Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 13. 3. do 20. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

13.3.

5. neděle

postní

11.00

Za + Vladimíra Kováře, dvoje rodiče
a Boží ochranu pro živou rodinu

Po

14.3.

 

-

-

Út

15.3.

 

-

-

St

16.3.

 

-

-

Čt

17.3.

 

17.00

Za + rodinu Matulíkovu a Koblihovu

18.3.

 

-

 

So

19.3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

-

 

Ne

20.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

11.00

Za živou a zemřelou rodinu Němcovu a Bakalovu

  • Minulou neděli se na světové dny mládeže v Krakově vybralo 3.427,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Zpovědní týden. Rozpis zpovědníků najdete ve vitrínce u kostela.
  • V úterý 15. března v 18.00 hod. vás zveme do kaple sv. Martina na modlitební večer pro manžele (může dojít jen jeden).
  • Ve středu bude setkání seniorů. Setkání začne v 15.30 hod v domě sv. Martina.
  • Ve čtvrtek zde v kostele od 16.00 hod bude příležitost ke svátosti smíření
  • Animátoři holešovského děkanátu srdečně zvou všechny mladé od 14 let na víkendové děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 18. - 20. 3. 2016 na faře v Rajnochovicích.
  • Za týden v neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
  • V sobotu 16. dubna plánujeme pouť po stopách sv. Jana Sarkandra. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Cena za dopravu bude 150,- Kč. Odjíždět se bude 8 hod., předpokládaný návrat do 18 hod.
  • 28. května se bude konat národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Potřebujeme vědět nejpozději do zítřejšího dne, kolik je zájemců o autobusovou dopravu. Prosím, přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Dodatečné objednání autobusu je nemožné. Cena zájezdu 750 Kč.