Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 5. do 2. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 5. do 2. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

Po

27.5.

 

18.00

Za + Marii Krejčí, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Út

28.5.

 

6.30

Za + syna, synovce a rodiče z obou stran

St

29.5.

 

18.00

Za + rodiče Pálkovy, bratra a živou rodinu

Čt

30.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

7.30

Za + Františka Bakalu a duše v očistci

18.00

Za + manžele Rozsypalovy z Pravčic, živou a + rodinu

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

7.30

Za Boží ochranu a pomoc pro Věru Julíčkovou a její rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kopřivovu, Večeřovu a Navrátilovu a duše v očistci

So

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

7.30

Za živou a + rodinu Matelovu a Pavlíkovu

Ne

2.6.

7. neděle velikonoční

7.00

Za dvoje + rodiče a + sourozence

8.00

Za + manžele Barotkovy, Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 26.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Do připravené kasičky mezi lavicemi můžete vložit finanční dar na pomoc křesťanům v zemi Blízkého východu.
  • Centrum pro rodinu zve všechny v úterý na adoraci za naše rodiny do kaple sv. Martina od 18 hod.
  • V sobotu v 17 hod. vás zveme na ke společné modlitbě na Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina
  • Úmysl za + Františka Jurčíka a dceru Olgu, který jsme zapsali na čtvrtek 27. června, bude odsloužen o týden dřív ve čtvrtek 20. června v 18 hod. Omlouváme se za způsobené komplikace.
  • V sobotu proběhne na náměstí kácení máje. Začátek ve 14 hod., vlastní kácení bude v 17 hod. Připraven je bohatý doprovodný program a tombola. K poslechu budou hrát Hulíňané. Srdečně zvou organizátoři.
  • Centrum pro rodinu má ještě volná místa na Týden letních aktivit v době od 22. do 26. 7. Přihlášku a platbu je nutné odevzdat v CpR do 20. června. Bližší informace jsou na plakátku v předsíni kostela.