Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 6. do 9. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 6. do 9. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.6.

7. neděle velikonoční

7.00

Za dvoje + rodiče a + sourozence

8.00

Za + manžele Barotkovy, Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

Po

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00

Za + Boženu Šestákovu, živou a + rodinu a duše v očistci

Út

4.6.

 

6.30

Za + rodiče Zavadilovy, jejich sourozence a duše v očistci

St

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00

Za + rodinu Hluštíkovu a za + Dr. Mojmíra Rotrekla

Čt

6.6.

 

7.30

Na poděkování za dar 80 let života babičky Marie Machovské s prosbou o dar zdraví a ochranu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

7.6.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa a Vilemínu Pálkovy

So

8.6.

 

7.30

Za živou a + rodinu Hillerovu

Ne

9.6.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + manžele Josefa a Helenu Sedláčkovy, jejich syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Rektoříkovu a duše v očistci

  • Do připravené kasičky mezi lavicemi můžete ještě dnes vložit finanční dar na pomoc křesťanům v zemi Blízkého východu.
  • Autobus na výlet dětí v úterý do Olomouce je již plně obsazený, proto nemůžeme vzít nikoho dalšího, kdo se dosud nepřihlásil. Děkujeme za pochopení.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli bude sbírka na církevní školství.
  • Spolek Všetuláci sobě zve na  pobožnosti k Božskému srdci Páně, které se budou konat  v měsíci červnu každý pátek v 19.00 hod. u zvonice ve Všetulích .
  • Centrum pro rodinu má ještě volná místa na Týden letních aktivit v době od 22. do 26. 7. Přihlášku a platbu je nutné odevzdat v CpR do 20. června. Bližší informace jsou na plakátku v předsíni kostela.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.