Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 6. do 16. 6. 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 6. do 16. 6. 2019

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.6.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + manžele Josefa a Helenu Sedláčkovy, jejich syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Rektoříkovu a duše v očistci

Po

10.6.

památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

Út

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

6.30

 

St

12.6.

 

18.00

Za živou a + rodinu Reimerovu a duše v očistci

Čt

13.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

 

14.6.

 

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Smolkovy, dceru Marii, Vladimíra Chudárka a snachu Irenu

So

15.6.

 

7.30

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

Ne

16.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

9.30

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu a za rodinu Rafajovu a Malých

18.00

Za + Ludmilu a Františka Šťastných, bratra Petra a živou rodinu

  • Na pomoc křesťanům v zemi Blízkého východu jsme vybrali celkem 19.662,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na církevní školství.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v 15.30 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve středu bude mít setkání pastorační rada v 19 hod. na faře.
  • Ve čtvrtek bude v 18 hod. ve farním kostele tridentská mše svatá.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • V pátek v 16.30 bude poslední ministrantská schůzka v tomto školním roce. Připraveny budou hry, střelba ze vzduchovky a další. Po mši sv. budeme opékat na farní zahradě špekáčky. Přijít mohou i ti, kteří se schůzek neúčastní pravidelně.
  • Za týden v neděli budeme slavit den otců. Ve 14.00 hod. uděláme si výlet na kolech po krásách holešovska, potom na farní zahradě zaženeme žízeň a možná i hlad.