Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. 3. do 20. 3. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.3.

5. neděle

postní

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Navrátilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu

Po

14.3.

 

18.00

Za + rodiče Karlíkovy

Út

15.3.

 

6.30

Za živ. a + rodinu Dýčkovu
a za dar víry a zdraví pro Miroslavu

St

16.3.

 

18.00

Za + Stanislava Přikryla a rodiče z obou stran

Čt

17.3.

 

7.30

 

18.3.

 

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Jarmilu Vaclachovou, rozenou Vrlovou
a Františka Vaclacha

So

19.3.

Slavnost
sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

Za + tatínka Josefa Oharka, živou a + rodinu
a duše v očistci

Ne

20.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.00

Za + Josefa Kopřivu a dvoje rodiče

8.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za Josefa Fuksu, bratra Milana,
dvoje rodiče a živou rodinu

 • Minulou neděli se na světové dny mládeže v Krakově vybralo 10.294,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Dnes odpoledne od 15 hod. naše mládež zve nás na pobožnost křížové cesty
 • Od zítřka ve farním kostele v Holešově budeme mít po celý týden zpovědní službu. Budeme zpovídat ráno od 7:00 do 9:00 hod. a odpoledne od 16:00 do 18:00 hod. rozpis zpovědníků najdete na dveřích v předsíni kostela.
 • V úterý 15. března v 18.00 hod. vás zveme do kaple sv. Martina na modlitební večer pro manžele (může dojít jen jeden).
 • Ve středu bude setkání seniorů. Setkání začne v 15.30 hod v domě sv. Martina.
 • V pátek povede pobožnost křížové cesty Holešovský chrámový sbor.
 • Animátoři holešovského děkanátu srdečně zvou všechny mladé od 14 let na víkendové děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 18. - 20. 3. 2016 na faře v Rajnochovicích. Více informací najdete na stránkách www.mladez.ado.cz, kde se také můžete přihlašovat.
 • Za týden v neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Zveme mládež od 13ti let na Víkendový pobyt na faře v Prasklicích. Uskuteční se 8.-10. dubna. Cena za víkend je 370 Kč. Více informací najdete u Veroniky Bakalikové a Ladi Němce, kteří vám rádi předají i přihlášku.
 • V sobotu 16. dubna plánujeme pouť po stopách sv. Jana Sarkandra. Navštívíme Troubky – místo zatčení, Tovačov (kde navštívíme kapli i zámek), podíváme se do Dubu nad Moravou, do Charvát a pouť zakončíme v Olomouci na místě umučení sv. Jana Sarkandra, kde bude sloužená mše svatá. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Cena za dopravu bude 150,- Kč. Odjíždět se bude 8 hod., předpokládaný návrat do 18 hod.
 • Biskupové Čech a Moravy vyhlásili v letošním Svatém roce milosrdenství národní pouť do Krakova-Lagiewnik na sobotu 28. května. Autobus se musí objednávat přes cestovní kancelář, proto potřebujeme vědět nejpozději do zítřejšího dne vědět kolik je zájemců o autobusovou dopravu. Prosím, přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Dodatečné objednání autobusu je nemožné. Cena zájezdu 750 Kč.